Budhigandaki Hydropower Project  
 

About the Committee

 

पृष्ठभूमिः

राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतीय ऊर्जा आपूर्ति गरी जनसमुदायले भोगिरहेको लोडसेडिङको कठिनाइ कम गर्दै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‌याउन नेपाल सरकार प्रयत्नरत रहेको छ ।

विद्युत ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगबाट मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुने भएकाले विगतका सरकारले १० वर्षमा दशहजार मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको र यसको कार्ययोजना तयार पार्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । नेपालका प्रायः जलविद्युत उत्पादन आयोजनाहरु गैर जलाशययुक्त भएकाले त्यस्ता केन्द्रहरुबाट उत्पादन हुने विजुलीको मात्रा हिउँदको सुख्खायाममा जडित क्षमता भन्दा निकै कम, झन्डै एक तिहाई जति मात्र हुन जाने भएकाले जलाशययुक्त र गैर जलाशययुक्त आयोजनाको सन्तुलित विकास गर्न जरुरी छ भन्ने ठहर सहित उक्त कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेको हो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले सकेसम्म छिटो, भ्याएसम्म नेपाली श्रम र सीप तथा पुगेसम्म नेपाली पुँजीको प्रयोग गरी यो आयोजना निर्माण गर्ने अठोटका साथ आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

उद्देश्यः

यस समितिले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरी १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराई नेपाली जनताको समृद्धिका लागि योगदान पुर्‌याउने लक्ष्य राखेको छ ।

 

सोचः

विकास समितिले निम्न सोचका साथ आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
१. उच्चतम प्रतिफल आउने गरी आयोजनालाई सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने,
२. यस आयोजनालाई विकासका अन्य आयामहरुसँग जोड्ने,
३. आयोजनाबाट विस्थापित हुने समुदाय वा परिवारलाई हालको अवस्थाभन्दा उन्नत जीवनयापन हुने व्यवस्था मिलाउने,
४. स्थानीय जनता तथा संस्थाहरुलाई आयोजनामा उनीहरुले चाहे बमोजिम सेयर राख्न पाउने, यस आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको श्रमलाई समेत सेयरमा बदल्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वा रहेका समुदायलाई समेत आयोजनामा सेयर स्वामित्व राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यक्रमहरु मार्फत् प्रभावित क्षेत्रका आम जनसमुदायलाई आयोजनाको मालिक बनाउने, सम्भव भएसम्म नेपाली पुँजीबाट आयोजना बनाउने एवं
५. वातावरणीय प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्ने ।

 

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(क) आयोजनाको सर्भेक्षण, अध्ययन, अन्वेषण, मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ख) आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त देखिए आयोजनाको निर्माण तथा विकास कार्य गर्ने वा गराउने,
(ग) आयोजनाको विकास तथा निर्माणका लागि आयोजनाको विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिता कायम गराउने तर्फ आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने,
(घ) आयोजना निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार ठेक्का कार्यको व्यवस्थापन गर्ने,
(ङ) आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवा लिने,
(च) आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(छ) विद्युत आयोजनाको लागि लगत इष्टिमेट स्वीकृत गर्ने,
(ज) विद्युत आयोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोलपत्र आव्हान गर्ने प्रयोजनको लागि बोलपत्रको कागजात तयार गर्ने,
(झ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र यसको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ञ) आयोजनाको निरीक्षण गर्ने र निरीक्षण गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने,
(ट) समितिको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र यसको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ठ) आयोजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनसँग सम्बद्ध तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
© Budhigandaki Hydroelectric Project Development Committee. All rights reserved.   |   Powered by : Weboo Art